Przemysł chemiczny w Polsce

Instytut Chemii Przemysłowej

Instytut Chemii Przemysłowej Im. Prof. Ignacego Mościckiego

Rydygiera 8
01-793 Warszawa
+ 48 22 568 20 00

E-mail: ichp@ichp.pl
www: www.ichp.pl

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie - instytut badawczy o 100-letniej tradycji. Dorobek Instytutu obejmuje patenty, setki oryginalnych opracowań technologicznych i aparaturowych zastosowanych na skalę przemysłową w kraju i za granicą.

Realizowane przez Instytut prace koncentrują się na:

• opracowywaniu nowych technologii chemicznych i modernizacji już wdrożonych procesów technologicznych, w tym dotyczących:

nowych materiałów, kompozytów i nanokompozytów polimerowych,

recyklingu tworzyw polimerowych,

wysokoprzetworzonych produktów chemicznych,

produktów chemii gospodarczej, kosmetyków i półproduktów farmaceutycznych,

materiałów przewodzących do ogniw paliwowych nowej generacji,

nowych biopaliw,

• badaniach i pracach rozwojowych w zakresie:

biotechnologii - wykorzystaniu produktów odnawialnych i zastosowaniu bioprocesów w syntezie chemicznej,

chemii przyjaznej środowisku (zielona chemia);

• badaniach dotyczących rozwoju nowych technik:

badawczych i analitycznych,

przetwórstwa tworzyw polimerowych;

• badaniach w zakresie strategii rozwoju sektorów i jednostek przemysłu chemicznego;

• działaniach na rzecz gospodarki i społeczeństwa:

wspomaganie Ministerstwa Gospodarki w dziedzinie legislacji w zakresie zapobiegania poważnym awariom,

prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. REACH oraz szkoleń dla przedsiębiorstw w zakresie rozporządzenia REACH (współpraca z Ministerstwem Gospodarki),

prace dotyczące wprowadzenia Światowego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji Chemikaliów (Global Harmonised System - GHS),

działalność Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (współpraca z Ministerstwem Środowiska i Ministerstwem Gospodarki),

działalność normalizacyjna;

• działalności w zakresie informacji naukowo-technicznej;

• działalności wydawniczej; Instytut jest wydawcą czasopisma naukowo-technicznego „Polimery" o zasięgu międzynarodowym;

• działalności szkoleniowej na potrzeby własne i innych jednostek.

Instytut oferuje współpracę w zakresie specjalistycznych prac badawczych jako partner lub wykonawca.