Przemysł chemiczny w Polsce

PIPC

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa
+48 22 828 75 06, 828 75 07
+48 22 203 43 78
E-mail: pipc@pipc.org.pl
www: www.pipc.org.pl

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest organizacją, która od 30 lat reprezentuje branżę chemiczną w Polsce wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych.
Zrzesza najważniejsze podmioty związane z branżą chemiczną - ponad 130 Członków.
Jest członkiem Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC.
Współpracuje z administracją publiczną, ośrodkami naukowymi oraz organizacjami branżowymi na rzecz swoich Członków i całego sektora chemicznego w Polsce.
Realizuje liczne Projekty wspierające sektor chemiczny, a także jego innowacyjność.
Jest zawsze tam gdzie dzieje się coś ważnego dla branży chemicznej.
PIPC jest inicjatorem pierwszego w historii badawczego programu sektorowego NCBR dla przemysłu chemicznego "INNOCHEM".

Zakres działania PIPC obejmuje szereg obszarów związanych z działalnością przemysłu chemicznego, w szczególności:
Wspieranie działań na rzecz rozwoju branży chemicznej;
Oddziaływanie na kształt ustawodawstwa gospodarczego i socjalnego wspierającego zrównoważony rozwój przemysłu chemicznego oraz uwzględniającego prawa i interesy członków;
Reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych Członków na szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym;
Ochrona praw i reprezentowanie interesów Członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i innych władz, związków zawodowych pracowników i innych organizacji.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest realizatorem wielu projektów takich jak „Bezpieczna Chemia”, „ChemHR” czy też „Energia dla Chemii”, nadzoruje także realizację Programu „Odpowiedzialność i Troska” w Polsce.
PIPC jest organizatorem Kongresu „Polska Chemia” – najważniejszej imprezy branży chemicznej w kraju oraz inicjatorem Kampanii „Polska Chemia” mającej na celu wzmocnienie wizerunku polskiego przemysłu chemicznego.
Zapraszamy do współpracy i przystąpienia do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego!
Więcej informacji: www.pipc.org.pl