Przemysł chemiczny w Polsce

Ravago Chemicals Poland Sp. z o.o.

ul. Brechta 7
03-472 Warszawa
+48 22 441 60 00

E-mail: info.poland@ravagochemicals.com
www: www.ravagochemicals.com

Surowce

  • Dyspersje
    • akrylowo-styrenowe
    • styrenowo-butadienowe
    • woskowe
  • Żywice
    • akrylowe
    • akrylowo-styrenowe
    • alkidowe
    • epoksydowe
    • poliestrowe
    • poliole
    • proszkowe
    • redyspergowalne
  • Środki powierzchniowo czynne
    • amfoteryczne
    • anionowe
    • bazy detergentowe
    • kationowe
    • niejonowe
  • Kosmetyki
    • Barwniki
    • Emolienty
    • Emulgatory
    • Gumy
    • Kompozycje zapachowe
    • Konserwanty
    • Oleje emulsje kosmetyczne
    • Polimery zagęszczające
    • Silikony
    • Solubilizatory
    • Środki chelatujące
    • Środki dyspergujące
    • Stabilizatory
    • Substancje aktywne
    • Zagęstniki
  • Zagęstniki
    • fizyczne
  • Chemia budowlana
    • Biocydy
    • Rozpuszczalniki organiczne
    • Środki dyspergujące
    • Środki płomieniohamujące
    • Środki zwilżające
    • Inne środki pomocnicze
  • Pigmenty
    • Pasty pigmentowe
    • Pigmenty żelazowe
    • TiO2
  • Chemia gospodarcza i instytucjonalna
    • Biocydy
    • Bufory
    • Dodatki funkcjonalne
    • Inhibitory korozji
    • Środki chelatujące
    • Srodki dyspergujące
    • Środki kompleksujące
    • Środki pianotwórcze
    • Środki przeciwpienne
    • Środki stabilizujące
    • Wybielacze optyczne
    • Zeolity
  • Wypełniacze
    • Miki
    • Talki
    • Wypełniacze kredowe

Usługi dla sektora chemicznego

  • Oferta dla sektorów
    • Chemia przemysłowa
    • Górnictwo
    • Nawozy i środki ochrony roślin
    • Przemysł metalowy
    • Technologia wody i ścieków

Dodatkowa działalność Firmy

Dodatkowa działalność Firmy
Oferta dla sektorów:
- Chemia instytucjonalna
- Chemia budowlana i przemysł farb i lakierów
- Chemia dla drogownictwa
- Chemia gospodarcza i kosmetyka
- Przemysł papierniczy i opakowaniowy
- Kompozyty i tworzywa sztuczne
- Agrochemia i biotechnologia
- Dodatki do żywności


Chemia budowlana i przemysł farb i lakierów
Proszki redyspergowalne
Dodatki
- mrówczan wapnia
- kwas winowy
Dyspersje
- akrylowo-styrenowe
- SBR
Pigmenty
- TiO2
- żelazowe
Środki płomieniohamujące
Środki zwilżające
Wypełniacze
- kredowe
- talki
- wypełniacze funkcyjne
Środki reologiczne
- bentonitowe
- aktywowane temperaturowo
- guma ksantanowa
- zagęstniki celulozowe
Żywice
- akrylowe
- akrylowo-styrenowe
- alkidowe
- epoksydowe
- poliestrowe
- poliole
- proszkowe
- poliasparginowe
Absorbery i stabilizatory UV
Krzemionki matujące
Ekologiczne rozcieńczalniki
Oleje:
-tungowy
- lniany
- rycynowy
Inne środki pomocnicze

Chemia dla drogownictwa
Pigmenty i inne dodatki do mas bitumicznych


Chemia gospodarcza i instytucjonalna i kosmetyka:
Środki powierzchniowo czynne
- amfoteryczne
- anionowe
- kationowe
- niejonowe
- bazy detergentowe
Środki stabilizujące pianę
Konserwanty
Bufory
Dodatki funkcjonalne
Inhibitory korozji
Dyspergatory
Środki kompleksujące
Zagęstniki (celulozowe, guma ksantanowa, syntetyczne)
Zeolity
Rozpuszczalniki
Kompozycje zapachowe
Barwniki polimerowe
Wypełniacze
Substancje aktywne
Ekstrakty
Oleje naturalne
Proteiny
Modyfikatory reologii
Zagęstniki polimerowe
Środki kondycjonujące
Barwniki
Emolienty
Emulgatory
Solubilizatory
Środki chelatujące
Talk

Technologia wody i ścieków
Żywice jonowymienne
Membrany
Węgle aktywne
Antyskalanty
Chemikalia do czyszczenia membran
Koagulant naturalny
Aparatura sterująco - kontrolna


Przemysł papierniczy i opakowaniowy, kleje
Kleje skrobiowe
Modyfikatory reologii
Płynny boraks
Środki barierowe do powlekania papieru i tektury
Biocydy
Skrobie natywne i modyfikowane
Polimery kationowe
Skrobie preżelowane do aglomeracji


Agrochemia i biotechnologia
Dodatki funkcjonalne do nawozów
GDL
APS
Syropy glukozowe
Namoki kukurydziane
Polimery do inkrustacji nasion
Inokulanty


Kompozyty i dodatki do tworzyw
Żywice poliestrowe i bezstyrenowe
Pasty pigmentowe
Inicjatory
Crosslinkery i utwardzacze (nadtlenki organiczne i nadsiarczany)
Silikony HTV/RTV/LSR
Wypełniacze
Rozpuszczalniki


Dodatki do żywności:
Aromaty
Posypki ziołowe
Cukier Inwertowany
Enzymy

Poliuretany i Systemy Poliuretanowe
Poliole polieterowe
Glikol monopropylenowy
Silikony
Uniepalniacze fosforowe płynne
Systemy PU
Barwniki i komponenty do systemów PU