Przemysł chemiczny w Polsce

SASOL POLAND Sp. z o.o.

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
+ 48 22 860 61 46, 860 61 47;
+ 48 22 860 61 48
E-mail: janusz.duda@pl.sasol.com
www: www.sasol.com

Surowce

 • Środki powierzchniowo czynne
  • amfoteryczne
  • anionowe
  • bazy detergentowe
  • kationowe
  • niejonowe
 • Kosmetyki
  • Emulgatory
  • Nośniki substancji czynnych
  • Środki dyspergujące
  • Stabilizatory
  • Substancje aktywne
  • Woski
  • Zagęstniki
 • Chemia gospodarcza i instytucjonalna
  • Srodki dyspergujące
  • Środki pianotwórcze
  • Środki przeciwpienne
  • Środki stabilizujące

Usługi dla sektora chemicznego

 • Oferta dla sektorów
  • Chemia przemysłowa
  • Farmacja i synteza organiczna
  • Garbarstwo i włókiennictwo
  • Przemysł metalowy
  • Przemysł paszowy
  • Przemysł spożywczy
  • Technologia wody i ścieków

Dodatkowa działalność Firmy

W ofercie również:
Inne surowce do wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków