Przemysł chemiczny w Polsce

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

ul. Mostowa 30 A, skr. poczt. 163
47-220 Kędzierzyn-Koźle
+ 48 77 481 20 00
+ 48 77 481 29 99
E-mail: zak@grupaazoty.com
www: www.zak.grupaazoty.com

Usługi dla sektora chemicznego

  • Oferowane usługi
    • Badania naukowe, aplikacje, analizy
  • Oferta dla sektorów
    • Chemia przemysłowa
    • Nawozy i środki ochrony roślin

Dodatkowa działalność Firmy

W ofercie również:

W ofercie:
nawozy azotowe: Zaksan®, Salmag®, Salmag z siarką®, Salmag z borem®, Saletrzak, Mocznik Granulowany 46%, RSM
plastyfikatory nieftalanowe: Oxoviflex®
alkohole OXO: 2-Etyloheksanol, n-Butanol, Izobutanol, Oktanol F
Aldehyd n-Masłowy, Aldehyd Izomasłowy
Chemikalia bazowe
RedNOx® (NOXy®, PULNOx®, LIKAM®