STRONA GŁÓWNA  |  PLASTICS ONLINE  |  KATALOG FIRM  |  FUNDACJA  |  POLIMEROWA ENERGIA
Idea Nagrody POLYMER PROSPERITY to wyodrębnienie najbardziej sprawnych finansowo przetwórców tworzyw operujących na polskim rynku. Dzięki analizie finansowej sprawdzamy stan spółek sektora w obszarze finansów oraz dokonujemy oceny bieżącej kondycji finansowej czołówki polskiego rynku, co umożliwia zobrazowanie jakości i skuteczności gospodarowania własnymi finansami przez uczestniczące w elekcji Nagrody przedsiębiorstwa.
 czytaj całość

Segmentację spółek biorących udział w elekcji Nagrody POLYMER PROSPERITY umożliwia syntetyczny wskaźnik finansowy oparty na wynikach analizy finansowej, składającej się z 10 wskaźników.
 czytaj całość

Prestiżową i unikatową Statuetkę zaprojektowaną i wykonaną przez zespół absolwentów ASP. Fundatorami Statuetki są: redakcja miesięcznika Plastics Review oraz Zarząd Spółki COFACE Poland. Ogłoszenie Laureatów i wręczenie Statuetek każdorazowo odbywać się będzie podczas kolejnych edycji Kongresu Przemysłu Tworzyw.
 czytaj całość