Puls Branży

Produkty zapachowe i kosmetyczne w Łodzi

Instytut Podstaw Chemii Żywności Politechniki Łódzkiej organizuje Sympozjum poświęcone naturalnym i syntetycznym związkom zapachowym.

Instytut Podstaw Chemii Żywności Politechniki Łodzkiej zaprasza na VII Krajowe Sympozjum "Naturalne i Syntetyczne Produkty Zapachowe i Kosmetyczne". Tematyka sympozjum dotycząca naturalnych i syntetycznych związków zapachowych, aromatów spożywczych oraz surowców i produktów kosmetycznych, obejmuje następujące zagadnienia:

  • izolowanie
  • syntezę
  • analizę składu
  • określanie struktury
  • właściwości biologiczne
  • zastosowanie

Sympozjum "Naturalne i Syntetyczne Produkty Zapachowe", a od 2007 r. "Naturalne i Syntetyczne Produkty Zapachowe i Kosmetyczne" odbywa się cyklicznie od ponad dwudziestu lat. Sympozjum było pierwszym w Polsce tego rodzaju spotkaniem środowiska naukowego oraz przemysłu.

VI krajowe sympozjum "Naturalne i Syntetyczne Produkty Zapachowe i Kosmetyczne" odbyło się 24-26 czerwca 2015 r.

Tegoroczne sympozjum rozpocznie się 2 lipca o godz. 14.00. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie Sympozjum: http://nspzk.p.lodz.pl oraz pod adresem e-mail: nspzk@info.p.lodz.pl

Dodaj ofertę pracy