Puls Branży

Oferta produktów do wysokiej jakości powłok

Koncern LANXESS na targach European Coatings Show 2019 w Norymberdze w dniach 19–21 marca (hala 7, stanowisko 7-145)

Na targach European Coatings Show (ECS) 2019, które odbędą się w dniach 19–21 marca w Norymberdze, koncern LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicznych, zaprezentuje swoje najszersze jak dotąd portfolio produktów do produkcji wysokiej jakości farb i lakierów. W tym roku obejmuje ono nie tylko barwniki, środki konserwujące i produkty benzylowe, lecz również szeroki zakres specjalistycznych wodnych dyspersji poliuretanów (PUD) i prepolimerów uretanowych do systemów powłok. Szczególnym punktem programu będzie prezentacja innowacyjnych surowców do pozwalając ych na farb produkcję łatwych w użyciu systemów pozbawionych rozpuszczalników i charakteryzujących się niską zawartością monomerów. Produkty te przeznaczone są do różnorodnych zastosowań: od pokryć z włókien szklanych i tworzyw sztucznych po lakiery samochodowe.

Zindywidualizowane rozwiązania: brak rozpuszczalników, niska zawartość monomerów i łatwość użycia

– Dzięki nabyciu spółki Chemtura w 2017 roku uzupełniliśmy nasz szeroki zakres produktów CASE o wysoko wydajny zestaw poliuretanów. Obecnie przedstawiamy zarówno te wypróbowane produkty, jak i wiele nowych po raz pierwszy na stanowisku koncernu LANXESS podczas jednych z najważniejszych targów w  branży farb i lakierów – opowiada dr Matthias Huettl, Globalny Kierownik ds. Marketingu w jednostce biznesowej Urethane  Systems (URE). Skrót CASE oznacza powłoki, środki uszczelniające, spoiwa i elastomery. Koncentrujemy się na naszych wodnych dyspersjach poliuretanów marki Witcobond oraz wodnych blokowych środkach sieciujących serii Trixene Aqua przeznaczonych do wysoko wydajnych powłok.          
         
Oprócz wodnych dyspersji poliuretanów oraz blokowych środków sieciujących wachlarz produktów koncernu LANXESS obejmuje szeroki zakres prepolimerów o niskiej resztkowej zawartości monomerów (poniżej 0,1% wolnych grup izocyjanianowych). Zawartość grup NCO oraz lepkość można dostosować w taki sposób, aby pasowały do wymogów klienta oraz sposobu aplikacji. Produkty koncernu LANXESS obejmują również blokowe warianty systemów farb 1K (jednokomponentowych). Taki zestaw produktów, połączony z ponad 60-letnim doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą z zakresu poliuretanów, sprawia, że koncern LANXESS zapewnia swoim klientom wysoki poziom wartości dodanej.

Standardy dla nowych czerwonych pigmentów wprowadzonych na światowy rynek

Nowe pigmenty z tlenku żelaza koncernu LANXESS, które są  produkowane w Ningbo (Chiny), sprawdziły się w praktyce. Po długotrwałych i szeroko zakrojonych testach prowadzonych przez najważniejszych producentów farb i lakierów określono ostateczne standardy, a testowanym produktom nadano nazwy sprzedażowe. Stanowią teraz część nowej globalnej serii produktów Bayferrox 500. Dzięki tym nowym czerwonym pigmentom koncern LANXESS uzupełnił swoje portfolio produktów w zakresie jaskrawożółtych odcieni czerwonych pigmentów. Najbardziej wpadające w żółć czerwone pigmenty w portfolio LANXESS to Bayferrox 502, które charakteryzują się najwyższą chromatycznością zarówno w czystej barwie, jak i po zmniejszeniu ilości. – Udowodniona trwałość koloru naszych pigmentów w połączeniu z rygorystycznymi specyfikacjami produktów oznaczają, że nowe rodzaje pigmentów można niezawodnie  stosować we wszystkich powszechnie stosowanych systemach powłok – powiedział Stephan Spiegelhauer, kierownik Globalnego Centrum Kompetencji w zakresie Farb i Lakierów jednostki biznesowej Inorganic Pigments (IPG).  Maksymalna wytrzymałość przy mieleniu i odporność na działanie wysokich temperatur Zmikronizowane czerwone pigmenty, które koncern LANXESS produkuje, wykorzystując proces Lauxa, spełniają najbardziej rygorystyczne wymogi. Te kalcynowane gatunki mają wyjątkowy profil właściwości, który odróżnia je w dwóch aspektach od wszystkich innych pigmentów z tlenku żelaza dostępnych na rynku i przeznaczonych do farb i lakierów. Po pierwsze charakteryzują się najwyższą stabilnością podczas obróbki. Nawet pod działaniem wysokich sił ścinających w trakcie procesu dyspersji pigmenty wytwarzane w procesie Lauxa pozostają odporne na zmianę koloru. Po drugie pigmenty tego rodzaju są stabilne pod względem termicznym przy temperaturach sięgających 800°C. Natomiast czerwone pigmenty (hematyt, FeO) produkowane z 23 wykorzystaniem innych procesów produkcji ze względu na swoją strukturę chemiczną zazwyczaj wytrzymują temperatury nie wyższe niż 400°C.         
      

Dodaj ofertę pracy