Wiadomości

Akademiccy Ambasadorzy Grupy Azoty

„Ambasador Marki Grupa Azoty” – to nowy program, który ma zainteresować środowiska akademickie budowaniem kariery zawodowej w Grupie Azoty.

Fot. © Copyright by Grupa Azoty.
Fot. © Copyright by Grupa Azoty.

Pilotaż programu ruszył w marcu br. i jest adresowany do studentów II i III roku wybranych uczelni.

Grupa Azoty aktywnie reaguje na zmiany, jakie zachodzą w rzeczywistości gospodarczej. Wdrażamy wiele usprawnień zarządczych, które pozwalają nam skutecznie konkurować w skali międzynarodowej. Ze szczególnym zainteresowaniem podchodzimy do obszaru badań, rozwoju i innowacji, co określiliśmy jako jedno z priorytetowych zadań w zaktualizowanej w ubiegłym roku strategii. Dla tak szybko zmieniającej się i rozwijającej Grupy konieczne jest także poszukiwanie ludzi, którzy już w niedalekiej przyszłości będą stanowili o sile naszej firmy. Chcemy, aby pracowali dla nas najlepsi z najlepszych. Musimy ich do tego przekonać i zachęcić. Wzmacnianie profesjonalnego wizerunku pracodawcy staje się zatem koniecznością. Jednym ze sposobów wzmacniania tegoż wizerunku ma być nasz nowy program „Ambasador Marki Grupa Azoty” – podkreśla dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

Programy ambasadorskie od wielu lat cieszą się dużą popularnością wśród największych światowych korporacji, dbających o jakość kadr. Podążając ich tropem, a jednocześnie chcąc pozostać konkurencyjnym na rynku chemicznym, Grupa Azoty tworzy własny program.

Celem programu jest promocja marki w środowiskach akademickich. Dynamiczny, kreatywny ambasador będący reprezentantem Koncernu na uczelni ma za zadanie podnieść zainteresowanie działaniami Grupy Azoty, a także budować jej pozytywny wizerunek jako pożądanego pracodawcy.

Ambasadorzy Marki Grupy Azoty mają stanowić pomost pomiędzy Grupą a środowiskiem akademickim. Do ich zadań należeć będą między innymi bieżące śledzenie działań Grupy w mediach branżowych, przekazywanie informacji oraz wsparcie przy organizacji spotkań, seminariów, warsztatów, wydarzeń o charakterze promocyjnym. Ambasadorzy Marki będą uczestniczyli także w organizacji stoisk podczas uczelnianych targów pracy, zamieszczaniu materiałów informacyjno-promocyjnych na portalach społecznościowych. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do informacji będą mogli być podstawowym źródłem wiedzy o Grupie Azoty dla koleżanek i kolegów studentów. W zamian za współpracę z studenci otrzymają benefity – m.in. miesięczne stypendia ambasadorskie, bilety komunikacji miejskiej, możliwość zwiedzania zakładów.

Aby zostać Ambasadorem Marki Grupa Azoty, nie trzeba być studentem chemii. Podobnie jak pracownicy Grupy Azoty to nie tylko utalentowani chemicy, ale także absolwenci innych kierunków, tak i Ambasadorami Marki mają być osoby reprezentujące uczelnie wyższe o różnych profilach kształcenia – podkreśla Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes Grupy Azoty.

Nabór do programu odbywać się będzie na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie grupaazoty.com. Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna.

W ramach pilotażowej edycji programu, która wystartuje już w marcu, rekrutowani będą studenci wybranych uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. W najbliższych dniach w czterech wymienionych ośrodkach akademickich Grupa Azoty zorganizuje pierwsze spotkania ze studentami.

Uruchomienie Programu „Ambasador Marki Grupa Azoty” jest elementem budowy profesjonalnego employer brandingu. W kolejnych krokach planowane jest m. in. uruchomienie programów stażowych, organizacja cyklu spotkań na wybranych uczelniach, a także udział przedstawicieli Grupy Azoty w uczelnianych targach pracy.

Źródło: Grupa Azoty
Dodaj ofertę pracy