Puls Branży

Grupa Selena z nowym Członkiem Zarządu

Rada Nadzorcza Selena FM S.A. w dniu 19 listopada powołała Panią Elżbietę Korczyńską w skład Zarządu i powierzyła jej pełnienie obowiązków CFO do czasu powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. Obejmując nową rolę – Elżbieta Korczyńska będzie odpowiadać za egzekwowanie przyjętej strategii finansowej Grupy Selena.

Elżbieta Korczyńskiej jest związana z Seleną od 2005 roku. W tym czasie brała udział w opracowaniu i wdrażaniu strategii finansowych, nadzorowała proces konsolidacji sprawozdań finansowych i sprawozdawczości. Odpowiadała za przygotowanie i monitorowanie budżetów oraz długoterminowych planów finansowych. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego (MBA) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ukończyła również szereg studiów podyplomowych, m.in. na kierunku Controlling.

Selena Elzbieta Korczynska„Grupa Selena to podmiot o niekwestionowanej pozycji na rynku polskim, ale także na arenie międzynarodowej. Zasięg produktów Grupy to 70 krajów, co jest zarówno powodem do dumy, jak i stanowi wyzwania związane z optymalizacją kosztów oraz zabezpieczeniem działalności na rynkach o różnej sytuacji polityczno-ekonomicznej. Bardzo dobrze znam działalność Grupy, ponieważ od lat uczestniczę w procesie tworzenia i egzekwowania strategii finansowych. Moim głównym zadaniem, jako pełniącej obowiązki CFO, będzie kierowanie finansami Grupy, tak, aby wspierać aktywny rozwój Grupy i sprostać wyzwaniom współczesnego rynku. Mam na myśli, m.in. zabezpieczenie ryzyk, trudną sytuację na rynku surowców czy ekspozycję na nieprzewidziane zdarzenia. Doświadczenie całego zespołu Seleny oraz oparte na nowoczesnych technologiach produkty odpowiadające na potrzeby końcowego użytkownika z pewnością przełożą się na osiąganą przez Grupę efektywność m.in. dzięki zrównoważonym nakładom kosztowym potrzebnym do dynamicznego rozwoju sprzedaży” mówi Elżbieta Korczyńska, nowy członek zarządu, p.o. CFO Grupy Selena.

W Grupie Selena od 2005 roku pełniła m.in. funkcję Wiceprezesa Zarządu w randze Dyrektora Finansowego w jednej ze spółek Grupy Selena, pełniącej rolę centrali dla 19 zagranicznych spółek zależnych, a od roku 2011 zajmowała stanowisko Kontrolera Grupy w Grupie Selena dla ok. 30 spółek zależnych. Odpowiadała jako architekt projektu, za wdrożenie nowego systemu ERP – Microsoft Dynamix AX. Od roku 2015 zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Skarbu w Grupie Selena.

W latach 1994-2005 Elżbieta Korczyńska zajmowała stanowiska Corporate Controller, Treasury Director i Director of Planning w American Restaurants sp. z o. o. oraz była członkiem rad nadzorczych i zarządów spółek zależnych tego konglomeratu franczyzowego z branży nieruchomości i restauracji. Odpowiadała za przeprowadzenie fuzji i przejęć w zakresie finansowym oraz opracowanie wraz z zarządem strategii biznesowych i kierowanie operacyjne firmą.

Dodaj ofertę pracy