Puls Branży

LANXESS uzyskał certyfikat poziomu 3 w ZDHC Gateway

LANXESS certyfikowanym dostawcą produktów chemicznych dla zrównoważonego przemysłu skórzanego.

Po roku członkostwa w programie ZDHC „Value Chain Affiliate” koncern LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicznych, zakończył certyfikację dla wszystkich organicznych środków chemicznych do przetwórstwa skóry, uwzględnionych na 3 poziomie zgodności w ZDHC Gateway, największym internetowym katalogu środków chemicznych w przemyśle tekstylnym i odzieżowym, produkowanych zgodnie z zasadami zrównoważo­ne­go rozwoju. Obecny profil LANXESS w ZDHC Gateway potwierdza zgodność poziomu 3 MRSL dla portfela blisko 500 produktów na każdym etapie produkcji skóry.

Założona w 2011 roku Fundacja ZDHC postawiła sobie za cel poprawę zarządzania zrównoważonym rozwojem i środkami chemicznymi. Jej „Roadmap to Zero Programme” („Harmonogram dla planu zero”) przyjmuje holistyczne podejście do ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w globalnym łańcuchu wartości w przemyśle tekstylnym, skórzanym i obuwniczym. Obejmuje to eliminację stosowania substancji chemicznych o priorytetowym znaczeniu poprzez skupienie się na następujących obszarach: wykaz substancji o ograniczonym dostępie do produkcji (MRSL) i wytyczne dotyczące zgodności, gospodarka ściekowa, protokół audytu, badania, dane i ujawnianie informacji oraz szkolenia.

Jako że cele te są w pełni zgodne z zasadami LANXESS, jednostka biznesowa koncernu zajmująca się produktami chemicznymi dla produkcji skóry od samego początku uczestniczyła w procesie rozwoju ZDHC MRSL (ZDHC Manufacturing Restricted Substances List). W pierwszym etapie LANXESS uczestniczył poprzez organizację sektorową TEGEWA, a od kwietnia 2018 roku koncern jest członkiem łańcucha wartości (Value Chain Affiliate). Pomaga to zwiększyć widoczność i bezpośrednio angażować się w procesy decyzyjne.

Ukończenie certyfikacji na poziomie 3. za pośrednictwem Chem-MAP

Program łańcucha wartości Chem-MAP został opracowany przez Brytyjskie Centrum Skóry (British Leather Center, BLC) w odpowiedzi na potrzebę weryfikacji substancji chemicznych i obejmuje programy skierowane do trzech głównych interesariuszy w łańcuchu wartości towarów konsumpcyjnych: producenta środków chemicznych, producenta materiałów oraz firmy markowej lub sprzedawcy detalicznego.

Program gwarantuje, że produkty chemiczne są sprzedawane zgodnie ze specyfikacją MRSL, oraz że producenci wdrożyli odpowiednie zarządzanie, w tym systemy kontroli, by zagwarantować, że produkty chemiczne będą wytwarzane odpowiedzialnie i zgodnie z uznanymi standardami. Proces ten obejmuje ocenę LANXESS i dalsze zapewnienie zgodności poprzez audyty urządzeń i testowanie nadzoru nad dostarczanymi produktami chemicznymi.

Po zakończeniu procesu oceny wszystkich organicznych substancji chemicznych dla skóry znajdujących się w ofercie LANXESS rok temu, wyniki są teraz dostępne za pośrednictwem Gateway. Po ukończeniu tego ostatniego etapu certyfikacji wyroby LANXESS do produkcji skóry po raz kolejny okazują się globalnym punktem odniesienia dla środków chemicznych wytwarzanych w oparciu o procesy zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Dodaj ofertę pracy