Puls Branży

E-kaprolakton gotowy do wejścia na rynek

Grupa Azoty PUŁAWY kończy prace nad technologią otrzymywania ε-kaprolaktonu – biodegradowalnego monomeru do produkcji polikaprolaktonu zwiększającego elastyczność tworzyw sztucznych i pozwalającego m.in. na ciekawe aplikacje w obszarze medycyny. Projekt ten otrzymał dofinansowanie Narodowego Centrum badań i Rozwoju (NCBiR).

Grupa Azoty Puławy S.A. kończy czteroletnie prace związane z realizacją innowacyjnego pt. "Opracowanie procesu otrzymywanoa e-kaprolaktonu z cykloheksanonu i nadtlenku wodoru z wykorzystaniem katalizy chemo-enzymatycznej".

Celem projektu nazwanego „KAPROPOL” było opracowanie innowacyjnej technologii otrzymywania ε-kaprolaktonu - produktu, stosowanego w wielu aplikacjach jak np. środki modyfikujące żywice czy też wodorozcieńczalne powłoki. Jednak głównym kierunkiem dalszego wykorzystania kaprolaktonu jest produkcja polikaprolaktonu (PCL). Znajduje on zastosowanie jako surowiec do otrzymywania m.in. folii, włókien, nici i kompozycji polimerowych. Polikaprolakton łatwo miesza się z wieloma innymi polimerami i jest stosowany jako plastyfikator zwiększający elastyczność tworzyw sztucznych oraz ich biodegradowalność. Może być więc zastosowany do produkcji jednorazowych talerzy lub kubków, podlegających biodegradacji. Szczególnie ważną grupą zastosowań PCL są aplikacje medyczne, w tym specjalnego rodzaju degradowalne implanty biomateriałowe, powłoki w kapsułkach leków z kontrolowanym, stopniowym uwalnianiem leku w organizmie, bioresorbowalne nici chirurgiczne, czy też składnik żywic do wypełniania kanałów zębowych.

Kompletna technologia otrzymywania ε-kaprolaktonu została zweryfikowana na prototypowej instalacji wielkolaboratoryjnej  (wyposażonej w 100 L reaktor) wybudowanej w ramach projektu. W trakcie wykonanych badań przemysłowych, potwierdzono możliwość zastosowania półproduktów produkowanych przez Spółkę, ustalono optymalne parametry procesowe i otrzymano pierwszy produkt.  Obecnie prowadzone są intensywne prace nad udoskonaleniem procesu produkcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pracy w układzie ciągłym. Kolejnym planowanym krokiem będzie budowa instalacji pilotowej, z której wyniki pozwolą na przeniesienie skali produkcyjnej do docelowej instalacji przemysłowej.

Innowacyjna technologia otrzymywania ε-kaprolaktonu opracowana w ramach projektu została objęta ochroną patentową.

Projekt nr POIR.01.02.00-00-0042/16 uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu sektorowego „INNOCHEM”, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Prace realizowane były przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz kluczowych podwykonawców tj. Politechnika Śląska w Gliwicach i Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie Koźlu.

Dodaj ofertę pracy