Przemysł chemiczny w Polsce

Rowis-System Sp. Jawna M.Siemiński i St. Wilk

ul. Mickiewicza 56 A
42-500 Będzin
+48 32 267 08 87
+ 48 32 265 40 17
E-mail: laboratorium@rowis.pl
www: www.rowis.pl

Surowce

  • Chemia budowlana
    • Odpieniacze
  • Chemia gospodarcza i instytucjonalna
    • Środki przeciwpienne

Dodatkowa działalność Firmy

W ofercie również:

Chemiczne preparaty pomocnicze dla różnych zastosowań przemysłowych :
Preparaty przeciwpieniące ciekłe i proszkowe (redyspergowalne) dla układów wodnych
Preparaty pianotwórcze ciekłe i proszkowe (redyspergowalne)
Preparaty wydłużajace czas otwarty w tynkach i farbach dyspersyjnych
Drogowe spoiwa stabilizacyjne nowej generacji SILMENT stosowane w budownictwie komunikacyjnym
Przeznaczone do ulepszania i stabilizacji gruntu rodzimego i mieszanek kruszyw – podbudowy, warstwy podjezdniowe, nasypy
SILMENT CQ-25
SILMENT CQP-15